Osaamiseni

IT-osaamiseni tekniseen tukeen:

  • Tieto- ja viestintätekniikan perusopintoja 8/2020-3/2021 (105 osp)

  • Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto 3/2021- 12/2022 (150 osp)

  • Muita IT (informaatioteknologia) / TVT (Tieto- ja viestintätekniikka) -opintoja:
    11 ov, lyhytkursseja noin 300h ja Karelian Amk johdatus tietojenkäsittelyyn 5 op kevät 2020

  • Kasvatustieteiden maisteri Joensuun yliopistosta 1995

  • Luokanopettajana ja koulun ATK-vastaavana yli 20 vuotta

  • IT-yrittäjä vuodesta 2021 lähtien